مجموعه فرش های کلکسیون ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰

1306

دسته بندی: مجموعه فرش های کلکسیون ۱۲۰۰ شانه تراکم ۳۶۰۰

نوع نخ: صد در صد اكريليك هیتست شده

رنگ زمینه: سرمه ای 

سایزهای موجود :  ۴*۳ ، ۳/۵*۲/۵ ، ۳*۲ ،۱/۵*۱ ،۲/۲۵*۱/۵ ،۲*۱ ،۳*۱ ،۴*۱

 

Type of thread : Acrylic is a hundred percent Hytst

Background color:Dark Blue

Available sizes : 3*4 -2/5*3/5 -2*3 -1*1/5 -1/5*2/25 -1*2 -1*3 -1*4

logo.jpg