صفحه اصلی

چرا فرش ابریشم شمال

گواهینامه استاندارد ملی ایران ( نشان مرغوبیت کالا) برای کلیه محصولات تولیدی
گواهینامه 2008 :ISO 9001 از شرکت توف اینترنشنال برای مدیریت کیفیت
اخذ عنوان کارفرمای نمونه
صادر کننده نمونه استان در چهار سال متوالی

logo.jpg